Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO με δύναμη από την ελληνική γη

Παρουσίαση Προγράμματος Ελληνικου Σιτου MISKO

Με ιστορία 90 χρόνων δημιουργίας, αγάπης για την ελληνική γη, ποιότητας και εμπιστοσύνης στην αγροτική καλλιέργεια της χώρας μας, η MISKO παρουσίασε το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO, ένα πρόγραμμα που έχει στόχο την ενίσχυση της αειφορικής παραγωγής υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου στην Ελλάδα προς όφελος, της κοινωνίας, των παραγωγών και του κλάδου των ζυμαρικών. Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO είναι μια δράση της MISKO προς τη δική της παραγωγική βάση, δηλαδή τους Έλληνες αγρότες μια και εκείνοι παράγουν το σκληρό σίτο, τη πρώτη ύλη των υψηλής ποιότητας ζυμαρικών της MISKO. Η MISKO χρηματοδοτεί δράσεις έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών της καλλιέργειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας στους Έλληνες αγρότες, εκπαίδευσης των αγροτών στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και σε εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γεωργία.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της αειφορικής γεωργικής παραγωγής, της παραγωγής που εξασφαλίζει βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας στην Ελλάδα. Παράλληλα να εγγυάται υψηλή παραγωγή και ποιότητα με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή και συμβολή στην αποτροπή της. Ένα πρόγραμμα, δηλαδή που να μπορεί να δημιουργήσει, ταυτοχρόνως, προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό, το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα.

Η συνεπής σχέση της MISKO με την αγροτική παραγωγή και η διαχρονική αναζήτηση της καινοτομίας, την καθιστούν πρωτοπόρο στο πεδίο της έρευνας, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης για το ελληνικό σιτάρι και τη μεσογειακή διατροφή αλλά και την πλέον αρμόδια. Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO αποσκοπεί στην ουσιαστική συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα χρηματοδοτώντας τη φοιτητική έρευνα είτε μέσω ερευνητικών προγραμμάτων είτε μέσω εκπόνησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών. Παράλληλα σε συνεργασία με τις αγροτικές κοινότητες προχωράει ένα βήμα παραπέρα εκπαιδεύοντας τους Έλληνες Παραγωγούς στις νέες μεθόδους καλλιέργειας και στα συστήματα αειφορικής γεωργίας.

Η MISKO αντλώντας δύναμη από την αγάπη της για την ελληνική γη και την προσήλωση της στην ποιότητα του σκληρού σίτου, της πρώτης ύλης των ζυμαρικών, συμβάλει με το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO επί της ουσίας στην γεωργική ανάπτυξη άρα στην προώθηση αποτελεσματικότερων συστημάτων καλλιέργειας υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλει σε ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική γη.

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ: Η συνεχής συμβολή μας στη γεωργική ανάπτυξη και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της συνεργασίας με Έλληνες παραγωγούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και νέους επιστήμονες του γεωργικού τομέα miskoprogrammasitou.gr

Επιστημονική Ομάδα Δρ. Θεοφάνης Γέμτος,
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO_ 6947430173 Δρ. Χρήστος Καβαλάρης,
Οργανωτικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO_ 6947691520 Μύλος |Βόλος – Α Βιομηχανική Περιοχή| 38500| Μαγνησίας |24210- 95781

Παρακαλούμε όπως βρείτε παρακάτω λεπτομέρειες για τη φωτογραφία που συνοδεύει το Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης: – Δρ. Θεοφάνης Γέμτος (Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO)