Πολιτική Απορρήτου & Cookies

Αγαπητέ χρήστη,

πρώτα απ’ όλα ευχαριστούμε για την επίσκεψη.

Δίνουμε μεγάλη αξία στο γεγονός ότι μπορείτε να μας εμπιστεύεστε και, επομένως, επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας, στη σελίδα αυτή, τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο (στο εξής, «Ιστότοπος») και με τη χρήση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, όπως περιγράφεται καλύτερα παρακάτω.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται πάντα στις αρχές της νομιμότητας και της ορθότητας, σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας υφιστάμενης νομοθεσίας.

Στη συνέχεια, θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε όλες σας τις ερωτήσεις. Σε αυτόν τον σύνδεσμο θα βρείτε όλους τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας: Επικοινωνήστε μαζί μας

Τελευταία ενημέρωση 22/05/2018

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα σας επιτρέπει να γνωρίζετε, ακόμη και πριν από την πρόσβασή σας στις διάφορες ενότητες του Ιστοτόπου, με ποιον τρόπο η Barilla θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε αυτά που έχουν παρασχεθεί απευθείας από εσάς (όπως όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο, κ.λπ.) είτε αυτά που έχουν συλλεχθεί με άλλον τρόπο από την Barilla σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ενότητα «Ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε και πώς τα συλλέγουμε» (στο εξής, συλλογικά, «Προσωπικά Δεδομένα»). Είναι απαραίτητο να το διαβάσετε, πριν δώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

 

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η BARILLA HELLAS S.A. (στο εξής «Barilla» ή «Υπεύθυνος») με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Barilla θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ αριθ. 2016/679 και την εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (στο εξής «νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου»).

 

Ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε και πώς τα συλλέγουμε

Η πλοήγησή σας στον Ιστότοπο ή/και η πρόσβαση σε κάποιες ενότητες αυτού ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη συλλογή και την επακόλουθη περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας εκ μέρους της Barilla. Πράγματι, στη φάση της σύνδεσης στον Ιστότοπο, τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού για τις λειτουργίες τους χορηγούν ή/και αποκτούν αυτόματα και έμμεσα διάφορες πληροφορίες (όπως, ενδεικτικά, τα λεγόμενα «cookie», όπως προσδιορίζεται στην ενότητα «Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο – Cookie», που βρίσκεται στο τέλος του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος, διευθύνσεις IP, ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται στον Ιστότοπο, διευθύνσεις Url των πηγών που έχουν ζητηθεί, ώρες των αιτημάτων προς τον διακομιστή).

Ακόμα και τυχόν αιτήματά σας για πληροφορίες ή υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη συλλογή και την επακόλουθη περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (όπως όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ.).

Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • μέσω της από μέρους σας συμπλήρωσης των on-line φορμών και
 • μέσω της από μέρους σας δημοσίευσης Συνεισφορών (όπως ορίζονται παρακάτω), το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να περιλαμβάνει τα Προσωπικά Δεδομένα σας που δώσατε απευθείας στα κοινωνικά δίκτυα που διαχειρίζονται ανεξάρτητα τρίτοι, όπως ενδεικτικά Facebook, Twitter κ.λπ. (στο εξής «Κοινωνικά Δίκτυα»). Ως «Συνεισφορές» νοούνται οι εικόνες, τα σχόλια, οι φράσεις που σχετίζονται πράγματι με το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, το περιεχόμενο και κάθε άλλη πληροφορία που επινοείτε ή δημοσιεύετε στις σελίδες Κοινωνικών Δικτύων που είναι αφιερωμένες στα προϊόντα των διαφόρων επωνυμιών του ομίλου Barilla, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που ενδεχομένως παρέχετε.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να στείλετε ένα αίτημα μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστοτόπου, είναι αναγκαία η παροχή κάποιων Προσωπικών Δεδομένων σας, τα οποία επιτρέπουν στη Barilla να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας και για τα οποία τα σχετικά πεδία της ενότητας εγγραφής επισημαίνονται με αστερίσκο ή με άλλο τρόπο ως υποχρεωτικά. Η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων που δεν επισημαίνονται με αστερίσκο ή με άλλο τρόπο ως υποχρεωτικά είναι εντελώς προαιρετική. Η μη παροχή ή η μερική ή ανακριβής παροχή αυτών των Προσωπικών Δεδομένων δεν επιφέρει καμία συνέπεια. Αντιθέτως, η μη παροχή ή η μερική ή ανακριβής παροχή των Προσωπικών Δεδομένων που επισημαίνονται με αστερίσκο ή με άλλο τρόπο ως υποχρεωτικά δεν καθιστούν δυνατή την εκτέλεση της παροχής που ζητήσατε. Σε περίπτωση που παραλείψετε να μας δώσετε ένα ή περισσότερα υποχρεωτικά Προσωπικά Δεδομένα, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος από την Barilla με τον κατάλογο των υποχρεωτικών Προσωπικών Δεδομένων που λείπουν.

 

Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας και οι νομικές βάσεις της

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που εκφράζετε κατά περίπτωση με την πρόσβασή σας στις διάφορες ενότητες του Ιστοτόπου (εκτός από μεμονωμένες πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν την παροχή ειδικών Προσωπικών Δεδομένων, για τα οποία θα δημοσιεύονται, κατά περίπτωση, στον Ιστότοπο ειδικά ενημερωτικά σημειώματα), παρακάτω παρατίθενται οι σκοποί επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας και οι σχετικές νομικές βάσεις.

Θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς, κατόπιν συγκατάθεσης σας για επεξεργασία, η οποία μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας ένα αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας ανατρέχοντας στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστοτόπου:

 1. Διαχείριση και απάντηση των αιτημάτων σας

Θα μπορείτε να αποφασίσετε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για τη διαχείριση και απάντηση, εκ μέρους της Barilla, των αιτημάτων σας σε σχέση με τα προϊόντα και τις πρωτοβουλίες των διάφορων επωνυμιών του ομίλου Barilla, στη διαφήμιση ή στον Ιστότοπο (ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστοτόπου). Σε σχέση με τον σκοπό αυτό, η συγκατάθεσή σας ζητείται τη στιγμή αποστολής των αιτημάτων. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να μη δώσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για τον προαναφερθέντα σκοπό, δεν θα είναι δυνατόν να προχωρήσετε στην αποστολή του αιτήματός σας.

 

Επιπλέον, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, η Barilla θα μπορεί να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. διαχείριση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της από μέρους σας δημοσίευσης Συνεισφορών στις σελίδες Κοινωνικών Δικτύων που είναι αφιερωμένες στα προϊόντα των διάφορων επωνυμιών του ομίλου Barilla (όσον αφορά την απαραίτητη επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων)
 2. διαχείριση και εκτέλεση των εκπληρώσεων που προβλέπονται από τον νόμο (λογιστικής, διοικητικής, φορολογικής φύσης κ.λπ.)
 3. διαχείριση των αντιρρήσεων και των πιθανών διαφορών (όσον αφορά το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου).

 

Πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος εργασιών, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, διατήρηση, διαβούλευση, επεξεργασία, τροποποίηση, επιλογή, εξαγωγή, σύγκριση, χρήση, διασύνδεση, αποκλεισμό, κοινοποίηση, ακύρωση και καταστροφή.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κυρίως σε αυτοματοποιημένη μορφή, αλλά και σε έντυπη μορφή, με λογικές που ευθέως συνδέονται με τους σχετικούς σκοπούς, μέσω των βάσεων δεδομένων, των ηλεκτρονικών πλατφορμών που διαχειρίζεται η Barilla ή τρίτοι που ορίζονται για τον σκοπό αυτό ως εξωτερικοί εκτελούντες την επεξεργασία ή/και πληροφοριακά συστήματα που έχουν ενσωματωθεί από την Barilla και τους προαναφερθέντες τρίτους ή/και ιστοτόπους που ανήκουν στην Barilla ή χρησιμοποιούνται από αυτήν.

Ο Υπεύθυνος έχει αξιολογήσει ως επαρκές το επίπεδο ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την απώλεια, καταστροφή, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση, τυχαία ή παράνομη πρόσβαση, κατάχρηση ή μετατροπή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Ειδικότερα:

 • έχει λάβει επαρκή μέτρα ασφαλείας έναντι των κινδύνων·
 • διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε διακομιστές που βρίσκονται επί ευρωπαϊκού εδάφους και υπόκεινται καθημερινά σε δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων από προηγμένο σχετικό σύστημα.

 

Πού επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία στις εγκαταστάσεις του Υπεύθυνου και όπου βρίσκονται οι εκτελούντες την επεξεργασία. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα «Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας».

 

Για ποιο διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν οι αρχές αναγκαιότητας και αναλογικότητας της επεξεργασίας, ο Υπεύθυνος έχει προσδιορίσει διαφορετικούς χρόνους διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τους παρακάτω επιμέρους σκοπούς:

 1. για τη διαχείριση και απάντηση των αιτημάτων σας σε σχέση με προϊόντα και πρωτοβουλίες διάφορων επωνυμιών του ομίλου Barilla, στη διαφήμιση ή στον Ιστότοπο (ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστοτόπου), τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρούνται για το διάστημα που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την πραγματοποίηση του αιτήματός σας·
 2. για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της από μέρους σας δημοσίευσης Συνεισφορών στις σελίδες Κοινωνικών Δικτύων που είναι αφιερωμένες στα προϊόντα των διάφορων επωνυμιών του ομίλου Barilla, τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρούνται για το διάστημα που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήσατε·
 3. για τη διαχείριση και εκτέλεση των εκπληρώσεων που προβλέπονται από τον νόμο (λογιστικής, διοικητικής, φορολογικής φύσης κ.λπ.), τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρούνται για το διάστημα που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον σκοπό αυτό·
 4. για τη διαχείριση αντιρρήσεων και πιθανών διαφορών, τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρούνται για το διάστημα που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον σκοπό αυτό και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της ισχύουσας προθεσμίας παραγραφής.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούν να κοινοποιηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από:

 1. νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως εξωτερικοί εκτελούντες την επεξεργασία, πραγματοποιώντας δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης, που έχουν οριστεί από την Barilla ή εξωτερικούς εκτελούντες την επεξεργασία της Barilla (μεταξύ των οποίων πρόσωπα στα οποία ανατίθενται δραστηριότητες συνδρομής, επικοινωνίας, μάρκετινγκ, διαφήμισης, προώθησης και πώλησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, καθώς και διαφημιζόμενοι, ανάδοχοι διαφήμισης, πάροχοι υπηρεσιών IT, διαχειριστές του Ιστοτόπου, διαχειριστές ηλεκτρονικών πλατφορμών, εταίροι, πιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματικές μελέτες)·
 2. εργαζόμενους ή/και συνεργάτες του Υπεύθυνου (συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστήματος) οι οποίοι, λειτουργώντας υπό την άμεση δικαιοδοσία του τελευταίου, θα εξουσιοδοτούνται να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας· και
 3. εργαζόμενους ή/και συνεργάτες των εξωτερικών εκτελούντων την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστήματος) οι οποίοι, λειτουργώντας υπό την άμεση δικαιοδοσία των εξωτερικών εκτελούντων την επεξεργασία, θα εξουσιοδοτούνται να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός από την περίπτωση στην οποία τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα πρέπει να κοινοποιούνται από την Barilla σε συμβούλους για την προστασία των δικαιωμάτων της, ούτε θα διαδίδονται.

 

Ανήλικοι

Ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να δίνουν πληροφορίες ή Προσωπικά Δεδομένα στην Barilla χωρίς τη συγκατάθεση των ατόμων που ασκούν τη γονική τους μέριμνα. Χωρίς τη συγκατάθεση αυτή, δεν θα είναι δυνατή η αποστολή αιτημάτων εκ μέρους των ανηλίκων μέσω του Ιστοτόπου. Η Barilla καλεί όσους ασκούν τη γονική μέριμνα ανηλίκων να ενημερωθούν για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου και του Ιστού.

 

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας των εκτελούντων την επεξεργασία

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πλήρη κατάλογο των εκτελούντων την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα «Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας».

 

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer ή «DPO»)

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων που ορίστηκε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας είναι τα παρακάτω: [email protected]

 

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου, έχετε πολυάριθμα αναγνωρισμένα δικαιώματα ως ενδιαφερόμενος. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα:

 1. να εξασφαλίσετε από τον Υπεύθυνο επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη των Προσωπικών Δεδομένων σας, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί, την κοινοποίησή τους σε κατανοητή μορφή, καθώς και πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας (λαμβάνοντας αντίγραφο) και τις σχετικές πληροφορίες [συμπεριλαμβανομένων των σκοπών επεξεργασίας, των κατηγοριών και της προέλευσης των Προσωπικών Δεδομένων, των κατηγοριών αποδεκτών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή μπορούν να κοινοποιηθούν, της περιόδου διατήρησης (εφόσον είναι εφικτό) και των δικαιωμάτων που μπορούν να ασκηθούν]·
 2. να εξασφαλίσετε από τον Υπεύθυνο τη διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων σας και την ενσωμάτωση των ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων σας·
 3. να εξασφαλίσετε από τον Υπεύθυνο την ακύρωση των Προσωπικών Δεδομένων σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μεταξύ άλλων, όταν τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία ή δεν υφίσταται πλέον η νομική βάση για την επεξεργασία τους·
 4. να εξασφαλίσετε από τον Υπεύθυνο τη μετατροπή σε ανωνυμοποιημένη μορφή ή τον αποκλεισμό πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων η διατήρηση δεν είναι απαραίτητη, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα ίδια τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν συλλεχθεί ή ακολούθως υποβληθεί σε επεξεργασία·
 5. να εξασφαλίσετε από τον Υπεύθυνο τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, μεταξύ άλλων, όταν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία, για την περίοδο που είναι αναγκαία για τους σχετικούς ελέγχους·
 6. να λάβετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσετε ή, αν είναι τεχνικά δυνατό, να εξασφαλίζετε την άμεση διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ανεμπόδιστα, στην περίπτωση που η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα και βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος·
 7. να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για οποιονδήποτε από τους σκοπούς για τους οποίους την έχετε παράσχει.

 

Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας έναντι της Barilla ανατρέχοντας στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστοτόπου ή γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή στέλνοντας στην Barilla επιστολή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ενότητα «Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας».

Επιπλέον, στην περίπτωση που πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τη Νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων του κράτους όπου διαμένετε, όπου βρίσκεται ο τόπος εργασίας σας ή όπου έχει εντοπιστεί η εικαζόμενη παραβίαση ή να απευθυνθείτε στην ίδια αρχή για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας που προβλέπονται στη Νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Σε οποιαδήποτε στιγμή και για λόγους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη σας κατάσταση, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, όπως είναι αναγκαίο για την επιδίωξη έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου ή τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος απέχει από την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, εκτός αν αποδείξει την ύπαρξη νόμιμων και υποχρεωτικών αιτιών που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων ή ελευθεριών σας ή αν είναι αναγκαίο για την αποδοχή, την άσκηση ή τη διάδοση ενός δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίων.

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, ανατρέχοντας στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστοτόπου ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Εφόσον εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για τον προαναφερθέντα σκοπό, ο Υπεύθυνος δεν θα μπορεί πλέον να πραγματοποιήσει τη σχετική επεξεργασία.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ – COOKIE                                                                                                  

Τα cookie είναι γραμμές κειμένου που λειτουργούν ως πληροφοριακοί δείκτες που στέλνονται από διακομιστή (στην περίπτωση αυτή, από αυτόν του Ιστοτόπου) στη συσκευή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου) τη στιγμή πρόσβασης σε μια δεδομένη σελίδα ενός ιστοτόπου. Τα cookie, τα οποία μπορούν να ρυθμίζονται ακόμα και από ιστοτόπους διαφορετικούς από αυτούς που επισκέπτεται ο χρήστης («cookie τρίτων»), απομνημονεύονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και διαβιβάζονται στον διακομιστή που τα έχει δημιουργήσει, κάθε φορά που ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην ίδια σελίδα στο Διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, τα cookie επιτρέπουν ή/και διευκολύνουν την πρόσβαση σε κάποιες ιστοσελίδες για τη βελτίωση της περιήγησης του χρήστη (ή επιτρέπουν την απομνημόνευση των σελίδων που επισκέπτεται και άλλων συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως για παράδειγμα σελίδες που συμβουλεύεται πιο συχνά, σφάλματα σύνδεσης κ.λπ.) ή επιτρέπουν δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ. Συνεπώς, για μια άνετη και πλήρη χρήση ενός ιστοτόπου, θα ήταν σκόπιμο ο χρήστης να διαμορφώνει το πρόγραμμα περιήγησής του έτσι ώστε να αποδέχεται τη λήψη τέτοιων cookie.

Συχνά, τα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα ώστε να αποδέχονται αυτόματα τα cookie. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να τροποποιούν την προκαθορισμένη ρύθμιση, ώστε τα cookie να απενεργοποιούνται ή να ακυρώνονται (κατά περίπτωση ή άπαξ διαπαντός), με συνέπεια, όμως, η βέλτιστη χρήση κάποιων περιοχών του ιστοτόπου να ενδέχεται να εμποδιστεί. Είναι, επίσης, δυνατό να ελέγχετε τις μεθόδους και τις τυπολογίες των cookie που έχει απομνημονεύσει το πρόγραμμα περιήγησής σας, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του για τα cookie.

 

Χαρακτηριστικά και σκοποί των cookie

Ο Ιστότοπος μας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες cookie, τα οποία μπορεί να ανήκουν στην Barilla ή σε τρίτους.

 1. Τεχνικά cookie και cookie λειτουργίας:
  1. Τεχνικά cookie ή «technical cookie»
   • Διευκολύνουν την περιήγησή σας στον Ιστότοπο και τη χρήση των λειτουργιών του. Ανάμεσα στα τεχνικά cookie, ξεχωρίζουμε τα βασικά cookie, τα λεγόμενα και «strictly necessary» (απολύτως απαραίτητα), τα οποία επιτρέπουν λειτουργίες χωρίς τις οποίες δεν θα είναι εφικτή η πλήρης χρήση του Ιστοτόπου, καθώς και τα cookie απόδοσης ή «performance cookie», τα οποία επιτρέπουν τη βελτίωση των λειτουργιών του Ιστοτόπου.
  2. Cookie λειτουργίας ή «functionality cookie»:
   • Επιτρέπουν στον Ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που έχετε κάνει (για παράδειγμα, γλώσσα ή γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και να τις προτείνει ξανά σε κάθε επόμενη πρόσβαση ώστε να παρέχει καλύτερες και προσωποποιημένες υπηρεσίες (για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά περιεχομένου που είναι παρόμοιο με αυτό που έχετε ζητήσει στο παρελθόν).
 2. Cookie κατάρτισης προφίλ:

Χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκδηλώσατε.
Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται για να σας προσφέρουν διαφημίσεις και υπηρεσίες που πιθανώς να είναι κοντά στα ενδιαφέροντά σας, καθώς και για τη δημιουργία μοναδικών προφίλ για το γούστο, τις προτιμήσεις και τις καταναλωτικές επιλογές σας, όπως έχουν προκύψει κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο ή μέσω της σύγκρισης των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήσατε μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για τον περιορισμό της εμφάνισης συγκεκριμένης διαφήμισης ή για τη μείωση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής εκστρατείας από τη συχνότητα προβολής της σχετικής διαφήμισης.

 

Περιγραφή των τρόπων συγκατάθεσης στην εγκατάσταση των cookie

Κατά την πρώτη πρόσβαση στον Ιστότοπο, θα βρείτε ένα μπάνερ με σύντομο ενημερωτικό σημείωμα που περιέχει τον σύνδεσμο για το παρόν εκτεταμένο ενημερωτικό σημείωμα, όπου θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τα cookie που έχει εγκαταστήσει ο Υπεύθυνος ή τρίτοι.

Σε αυτό το εκτεταμένο ενημερωτικό σημείωμα θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών κατηγοριών cookie και θα έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε ελεύθερα ποια cookie θα επιτρέψετε.

Για τη χρήση των τεχνικών και αναλυτικών cookie, δεν ζητείται η συγκατάθεσή σας. Θα μπορείτε, ωστόσο, να τα απενεργοποιείτε σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «Πώς να ενεργοποιήσετε και πώς να απενεργοποιήσετε τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας».

Αντιθέτως, όσον αφορά τη χρήση των cookie κατάρτισης προφίλ, που είναι χρήσιμα για να σας στέλνουμε διαφημίσεις και υπηρεσίες που ακολουθούν το γούστο, τις προτιμήσεις και τις καταναλωτικές επιλογές σας, ζητείται η συγκατάθεσή σας.

Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση των cookie, συμπεριλαμβανομένων των cookie κατάρτισης προφίλ. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookie, ακόμα και να αρνηθείτε τη συγκατάθεση στη χρήση οποιουδήποτε cookie (συμπεριλαμβανομένων των cookie που εγκαθίστανται από τρίτους) στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Cookie της Barilla

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα cookie που εστάλησαν στο πρόγραμμα περιήγησης σας κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ο πίνακας ενημερώθηκε στις [17/12/18], ενδεχόμενες ενημερώσεις θα δημοσιεύονται πάντα στη σελίδα αυτή.

 

 

 

 

 

Ακολούθως, αναφέρονται σύνδεσμοι για ενημερωτικά σημειώματα και φόρμες δήλωσης της συναίνεσης τρίτων, ανεξάρτητων υπεύθυνων επεξεργασίας, μέσων των οποίων θα έχετε τη δυνατότητα να συλλέγετε σημαντικές πληροφορίες, να διαχειρίζεστε και να απενεργοποιείτε τέτοια cookie.

Google Analytics

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookie, δηλαδή αρχεία κειμένου που απομνημονεύονται από τον υπολογιστή σας ώστε να συνεχίσει να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookie για την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου θα διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google, όπου και θα απομνημονεύονται. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου, να καταρτίσει αναφορές για τις δραστηριότητες στον Ιστότοπο και να παράσχει επιπλέον υπηρεσίες στον διαχειριστή του Ιστοτόπου που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστοτόπου και του Διαδικτύου. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP που μεταδίδεται μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο περιβάλλον της Google Analytics με άλλα δεδομένα που κατέχει. Μπορείτε να εμποδίσετε την απομνημόνευση των cookie, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας, αλλά αυτό ενδέχεται να καταστήσει λιγότερο προσωποποιημένες τις λειτουργίες του Ιστοτόπου βάσει των προτιμήσεών σας. Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας των δεδομένων που πραγματοποιεί η Google Analytics, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://support.google.com/analytics/answer/6004245· μπορείτε, επίσης, να εμποδίσετε την καταχώρηση από την Google των δεδομένων που έχουν παραχθεί από τα cookie και σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, πραγματοποιώντας λήψη και εγκαθιστώντας το πρόσθετο (plug-in) του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google ως ανεξάρτητο υπεύθυνο επεξεργασίας με τις μεθόδους και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας Google Analytics και διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/ .

Κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης

Ο Υπεύθυνος χρησιμοποιεί στον Ιστότοπο κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης.

Τα κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης είναι ψηφιακά κουμπιά ή σύνδεσμοι άμεσης σύνδεσης με τις πλατφόρμες των Κοινωνικών Δικτύων που εμφανίζονται σε κάθε «κουμπί».

Με ένα κλικ σε τέτοιους συνδέσμους θα έχετε τη δυνατότητα απευθείας αλληλεπίδρασης με τους λογαριασμούς (σελίδες κοινωνικής δικτύωσης) του Υπεύθυνου.

Οι διαχειριστές των Κοινωνικών Δικτύων στους οποίους παραπέμπουν τα κουμπιά είναι αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου των πλατφορμών των Κοινωνικών Δικτύων και με τους τρόπους διαχείρισης και απενεργοποίησης των σχετικών cookie θα μπορείτε να βρείτε στις πλατφόρμες των Κοινωνικών Δικτύων.

Πώς να ενεργοποιήσετε και πώς να απενεργοποιήσετε τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας:

Μπορείτε να αποκλείσετε την αποδοχή των cookie από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, η πράξη αυτή ενδέχεται να καταστήσει λιγότερο αποτελεσματική ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες ή σελίδες του Ιστοτόπου.

Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε τις μεθόδους που προσφέρονται από τα κύρια προγράμματα περιήγησης προκειμένου να αποκλείσετε την αποδοχή των cookie:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Safari:http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Επιπλέον μέθοδοι απενεργοποίησης των αναλυτικών cookie και των cookie κατάρτισης προφίλ:

Πέρα από την απενεργοποίηση ή/και ακύρωση των cookie μέσω των σχετικών ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή/και να ακυρώσετε τα μεμονωμένα αναλυτικά cookie και cookie κατάρτισης προφίλ, αποκτώντας πρόσβαση στους ακόλουθους ιστοτόπους:

–       https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it per la disattivazione di Google Analytics

–       www.youronlinechoices.eu, ιστότοπος που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης (EDAA), για την ακύρωση των άλλων cookie για χρήστες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–       http://www.aboutads.info/choises/, για την ακύρωση των άλλων cookie για χρήστες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Υπεύθυνος δεν διαχειρίζεται τους ιστοτόπους αυτούς και, επομένως, δεν φέρει καμία ευθύνη για το σχετικό περιεχόμενο.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie κατάρτισης προφίλ, ακόμη και τρίτων, όπως οι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας, με σκοπό να σας αποστέλλει διαφημίσεις και να σας προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις που δείχνετε κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας σε όλα ή σε ορισμένα cookie, κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση λεπτομερειών». Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή «ΟΚ» για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τις κατηγορίες cookie της επιλογής σας.

 

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, θα βρείτε το εκτενές ενημερωτικό κείμενό μας σχετικά με τα cookie, που περιλαμβάνει την περιγραφή των υπαρχουσών κατηγοριών και τους συνδέσμους προς τα ενημερωτικά κείμενα τρίτων, όπως οι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας, προκειμένου να έχετε πάντα τη δυνατότητα να αποφασίσετε ποια cookie θα επιτρέψετε ή να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας σε όλα σε ορισμένα cookie.

Τα cookie είναι γραμμές κειμένου που λειτουργούν ως πληροφοριακοί δείκτες που στέλνονται από διακομιστή (στην περίπτωση αυτή, από τον διακομιστή του παρόντος ιστότοπου) στη συσκευή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου) τη στιγμή πρόσβασης σε μια δεδομένη σελίδα ενός ιστότοπου. Τα cookie, τα οποία μπορούν να ρυθμίζονται ακόμα και από ιστότοπους διαφορετικούς από αυτούς που επισκέπτεται ο χρήστης («cookie τρίτων»), απομνημονεύονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και διαβιβάζονται στον διακομιστή που τα έχει δημιουργήσει, κάθε φορά που ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην ίδια σελίδα στο Διαδίκτυο. Επομένως, για μια άνετη και πλήρη περιήγηση στον ιστότοπο, θα ήταν χρήσιμο να εκφράσετε, κατά την πρώτη σας πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο, τις προτιμήσεις σας σχετικά με την κυκλοφορία των cookie.

 

Η διαμόρφωση των cookie, την οποία έχετε ρυθμίσει κατά την πρώτη σας πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο, μπορεί στη συνέχεια να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιήγησης, απενεργοποιώντας ή ακυρώνοντας τις μεμονωμένες κατηγορίες των cookie, («Απαραίτητα» – «Στατιστικά» – «Προτιμήσεων» – «Μάρκετινγκ»).

 

Θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τους τύπους cookie που είναι ενεργοποιημένοι και θα απομνημονεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

 

 1. Πατήστε την επιλογή «Προβολή λεπτομερειών» που θα βρείτε στο μπάνερ σχετικά με τα cookie και, στη συνέχεια, κατευθυνθείτε στην ενότητα «Δήλωση σχετικά με τα cookie».
 2. Κατευθυνθείτε απευθείας στην παράγραφο με τίτλο «Cookie» της Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου που έχει δημοσιευτεί στον παρόντα ιστότοπο.

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή «OK» εκφράζετε τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε/τροποποιήσετε αποκτώντας πρόσβαση στην ενότητα «Cookie» της Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου που έχει δημοσιευτεί στον παρόντα ιστότοπο και κάνοντας κλικ στην επιλογή «Τροποποίηση της συγκατάθεσής σας / Ανάκληση της συγκατάθεσής σας».

Η συναίνεσή σας ισχύει για τα ακόλουθα ονόματα: misko.xtend.gr

Τρέχουσα κατάσταση σας: Επιτρέπονται όλα τα cookies (Απαραίτητα cookie, Cookie προτιμήσεων, Στατιστικά cookie, Cookie μάρκετινγκ ).

 

Η δήλωση Cookie ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 15/8/2019 από το Cookiebot:

Απαραίτητα cookie (2)

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
CookieConsent misko.gr Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 έτος HTTP Cookie
PHPSESSID misko.gr Preserves user session state across page requests. Session HTTP Cookie

Στατιστικά cookie (10)

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
__utm.gif google-analytics.com Google Analytics Tracking Code that logs details about the visitor’s browser and computer. Session Pixel Tracker
__utma misko.gr Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics. 2 έτη HTTP Cookie
__utmb misko.gr Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. 1 ημέρα HTTP Cookie
__utmc misko.gr Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. Session HTTP Cookie
__utmt misko.gr Used to throttle the speed of requests to the server. 1 ημέρα HTTP Cookie
__utmz misko.gr Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics. 6 μήνες HTTP Cookie
_at.hist.# misko.gr Used by the social sharing platform AddThis to store the user’s usage history of the AddThis sharing widget Persistent HTML Local Storage
_ga misko.gr Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 έτη HTTP Cookie
_gat misko.gr Used by Google Analytics to throttle request rate 1 ημέρα HTTP Cookie
_gid misko.gr Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 ημέρα HTTP Cookie

Cookie μάρκετινγκ (21)

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
__atuvc misko.gr Updates the counter of a website’s social sharing features. 13 μήνες HTTP Cookie
__atuvs misko.gr Ensures that the updated counter is displayed to the user if a page is shared with the social sharing service, AddThis. 1 ημέρα HTTP Cookie
_at.cww misko.gr Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
at-lojson-cache-# misko.gr Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
at-rand misko.gr Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
GPS youtube.com Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. 1 ημέρα HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 έτος HTTP Cookie
loc addthis.com Geolocation, which is used to help providers determine how users who share information with each other are geographically located (state level). 13 μήνες HTTP Cookie
PREF youtube.com Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites. 8 μήνες HTTP Cookie
r/collect doubleclick.net This cookie is used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. It tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
test_cookie doubleclick.net Used to check if the user’s browser supports cookies. 1 ημέρα HTTP Cookie
uvc addthis.com Detects how often the social sharing service, AddThis, encounters the same user. 13 μήνες HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 ημέρες HTTP Cookie
xtc addthis.com Registers the user’s sharing of content via social media. 13 μήνες HTTP Cookie
YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt-remote-cast-installed youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Αταξινόμητα (2)

Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
bit misko.gr Σε αναμονή 1 έτος HTTP Cookie
hidden misko.gr Σε αναμονή Session HTTP Cookie