Αλλεργιογόνα

Τα προϊόντα που αγοράσατε μπορεί να περιέχουν ίχνη σόγιας, σιναπιού και λούπινου.

Ο Όμιλος Barilla εργάζεται καθημερινά για την παραγωγή προϊόντων που είναι άριστα όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Η προστασία της ασφάλειας των ανθρώπων αποτελεί προϋπόθεση για όλα τα προϊόντα, η οποία παρακολουθείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας: από την ανάπτυξη και τη μελέτη των συνταγών μέχρι το σημείο πώλησης.

 

Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να καταστήσουμε τις πληροφορίες σχετικά με την πιθανή παρουσία αλλεργιογόνων στα προϊόντα μας, πιο προσιτές σε όλους τους καταναλωτές, με έναν ειδικό ιστότοπο.

 

Η εξάπλωση των βιώσιμων μεθόδων καλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αμειψισποράς και της πιο υπεύθυνης χρήσης φυτοφαρμάκων, αλλά και η διεθνής κατάσταση όσον αφορά το εμπόριο σιτηρών, οδηγεί σε αυξημένη παρουσία ειδών όπως το σινάπι, η σόγια και το λούπινο, στο χωράφι, στις μεταφορές, τους χώρους μεταφοράς και αποθήκευσης του σκληρού σιταριού, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες σε ορισμένους ανθρώπους.

 

Οι ποσότητες που μπορεί να βρεθούν τυχαία στα προϊόντα είναι εξαιρετικά μικρές, έτσι ώστε οι επικίνδυνες αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα να αποκλείονται ή να είναι εξαιρετικά απίθανες.

 

Ωστόσο, θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι τα προϊόντα που αγοράσατε ενδέχεται να περιέχουν ίχνη σόγιας, σιναπιού και λούπινου λόγω τυχαίας επαφής με αυτά τα συστατικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές βιωσιμότητας του Ομίλου και τις αναλύσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων μας: www.barillagroup.com

 

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Cookies