Πολιτική απορρήτου:

 

  1. Η εταιρία «BARILLA HELLAS Α.Ε.» (η «Misko») αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, που αφορούν στον χρήστη ή/και επισκέπτη (ο «Χρήστης») του ιστότοπου www.misko.gr (ο «Ιστότοπος»). Για το λόγο αυτό, η Misko καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη να χαίρουν του ανάλογου σεβασμού και προστασίας. Στόχος της Misko αλλά και το εύλογο συμφέρον της είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τον Χρήστη να συνυπάρχει αρμονικά με τις προσδοκίες που έχει ο ίδιος ο Χρήστης από την Misko ως προς την εμπιστευτική μεταχείριση των προσωπικών του δεδομένων. Για το λόγο αυτό, κάθε Χρήστης χρειάζεται να διαβάσει προσεχτικά πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Misko κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο.
  2. Η Misko δύναται να συλλέγει πληροφορίες για τον Χρήστη από ποικίλες πηγές, π.χ. πληροφορίες που συλλέγονται απευθείας από τον Χρήστη, πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον Χρήστη, όταν επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του, και πληροφορίες που συλλέγονται για τον Χρήστη από άλλες πηγές, όπως εμπορικά διαθέσιμες πηγές. Όλες οι εν λόγω πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να συνδυαστούν, για να βοηθήσουν τη Misko να προσαρμόσει τις επικοινωνίες της στα μέτρα του Χρήστη και να αναπτύξει προϊόντα και υπηρεσίες παγκοσμίου κλάσης.
  3. Η Misko χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει, για να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητά ο Χρήστης, να τον ενημερώνει για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την ίδια και για να διαχειρίζεται τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες της. Γενικά, η Misko δεν κάνει κοινή χρήση των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη με άλλα πρόσωπα, εκτός αν έχει ήδη ρωτήσει και έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη. Ειδικά, μπορεί να κάνει κοινή χρήση των πληροφοριών του Χρήστη, π.χ. με άλλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται για την Misko και με τους επαγγελματικούς συνεργάτες της για την αποστολή κοινών στοιχείων επικοινωνίας, που ελπίζει ο Χρήστης να βρει ενδιαφέροντα, ή εάν ένα προϊόν της πωληθεί σε άλλη εταιρία, ή για να προστατεύσει και να υπερασπίσει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία της, ή όταν απαιτείται από το Νόμο ή/και από τις δημόσιες Αρχές.
  4. Σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε Χρήστης χρειάζεται να διαβάσει προσεχτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου.
  5.  Σχετικά με τα «cookies», κάθε Χρήστης χρειάζεται να διαβάσει προσεχτικά τη σχετική πολιτική της Misko.
  6. Κάθε Χρήστης μπορεί να διακόψει τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικών στοιχείων επικοινωνίας από τη Misko, ή να διορθώσει ή να ενημερώσει τις πληροφορίες επικοινωνίας που έχει παράσχει στη Misko υποβάλλοντάς της σχετικό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: …………. ή στην ακόλουθη διεύθυνση των γραφείων της: Πάππου 26 & Ακράγαντος, 104 42, ΑΘΗΝΑ.
  7. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων θα εμφανίζεται εγκαίρως στον Ιστότοπο.